2023-06-06

Tehetséggondozás az óvodánkban

Tehetséggondozás az óvodában

Legfontosabb célkitűzésünk a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében. Mindenekelőtt arra törekszünk, hogy a tehetségígéretek elkallódását megakadályozzuk és az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességet felismerjük.

Óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetség ígéret gyermekek fejlesztését egyrészt az óvodai csoportjában, a napi tevékenységekbe ágyazva, másrészt kiscsoportos „tehetséggondozó” foglalkozások keretében valósítjuk meg. Négy tehetségműhelyben foglalkozunk a tehetségígéret gyerekekkel.

A gyerekek a Pöttöm Művészek csoportban bontakoztathatják ki vizuális képességeiket.

A Manócska drámajáték foglalkozásokon meseélményen keresztül  formálódik személyiségük, esztétikai, erkölcsi érzelmük, fejlődik az értelmi és anyanyelvi-kommunikációs képességük.

A Tízpróbások foglalkozásain a gyerekek mozgásfejlesztésén túl, személyiségük, értelmi és szociális képességük is kedvezően alakul.

A magyar népi hagyományok átörökítését szolgálja az Eszterlánc népi gyermekjáték csoportunk. Népi gyermekjátékokkal, népi hangszerekkel, a néptánc alaplépéseivel ismertetjük meg a gyerekeket, miközben fejlődnek zenei képességeik, mozgásuk, testtartásuk.

Biztosítjuk a tehetségígéreteink számára a tehetségműhelyekbe való átjárhatóságot. A Nevelési programunkban megfogalmazott értékek azt a célt szolgálják, hogy a ránk bízott gyermekek adottságaiknak, képességeiknek, fejlődésüknek megfelelően minél teljesebben bontakoztathassák ki tudásukat, személyiségüket.